Kontoradresse:
Dueåsen 5 - Asker
Postadresse:
Postboks 42, 1371 Asker  
Telefon:   90 74 56 03
Telefaks:  66900735
 
Hjem
Software
Tech_Anode
Tech_Sec
Tech_Lug


Tech_Sec  

Beregner tverrsnittskapasitet ihht. Eurocode 3, også på tverrsnittsklasse 4. Alle standardtverrsnitt i Stålhåndboka ligger inne sammen med flere databaser. Von-Mises spenninger.

Effektiv flens inkluderes kun med et klikk. Meget god rapport på A4 utskrift.

Ring Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund 22 59 01 23 for å bestille.

Pris: 

Medlemmer av Norsk Stålforbund kr. 1200,- + moms. 

                             Ikke-medlemmer kr. 1500,- + moms.