Kontoradresse:
Smedsvingen 4
NO-1395 HVALSTAD
Postadresse:
Postboks 42, 1371 ASKER  
Telefon:   90 74 56 03
 
Hjem
Ressurser
Produkter
Software

Noen oppdrag utført i egne kontorer:
  • Design og analyser bunnkonstruksjonen på Lett-vekts brønnintervensjons-prosjektet for FMC-KOS, utført av Sven Åge.
  • Design, 3-D og 2-D konstrukjsonstegninger av utskiftningrampe (med all mekanikk, hydraulikk osv) på utsiden av en supplybåt for å bytte ut kjetting på ankersystemet til Heidrun-lastebøya (APL-Statoil),  utført av Sven Åge.
  • 3-D/2-D konstrukjsonstegninger av riser supportbøye til Ringhorne; alt av tegninger til verkstedet (Olav Olsen – ABB), utført av Morten.
  • Design og tegninger av katodisk beskyttelse av riser supportbøye til Ringhorne (Olav Olsen – ABB),  utført av Sven Åge
  • Ikke-lineære / kontaktanalyser av eksplosjonsdør med MARC (HITEC)
  • Design, 3-D og 2-D konstrukjsonstegninger av beskyttelsesrammer til subsea riserkobling (SeaFlex og Norsk Hydro),  utført av Sven Åge og Morten.
  • Design, 3-D og 2-D konstrukjsonstegninger av ny riserinnfesting til Troll Vest-plattformen (SeaFlex og Norsk Hydro),  utført av Sven Åge og Morten.
  • Tilbud på levering av bøyestiverlåser; egenutviklet anordning til å feste dynamiske risere til plattformer ( Kværner Oilfield Products),  utført av Sven Åge og Morten.

Ressurser: 

Navn Stilling Erfaring. Kompetanse
Sven Åge Borgund
Sivilingeniør, MSc.
Daglig leder > 20 år. Design av skips- og offshorekonstruksjoner; Skip, Jacketer, Topsides, Flytere, Katodisk beskyttelse, Subsea-konstruksjoner, Forankring, Risere, FEM-analyser, Hydrodynamikk, Marine operasjoner, Byggeoppfølging.
Åge Seljebotn
Sivilingeniør, MSc.
Senior ingeniør > 20 år. Design av skips- og offshorekonstruksjoner; Skip, Jacketer, Topsides, Flytere, Forankring, Risere, FEM-analyser, Hydrodynamikk, Marine operasjoner, Byggeoppfølging.
Lars Horndalsveen
Sivilingeniør, MSc.
Prosjektleder Senior ingeniør > 20 år. Design av offshorekonstruksjoner; Jacketer, Topsides, Subseakonstruksjoner, Mobilisering av installasjonsfartøyer, Marine operasjoner, Byggeoppfølging.
Arne Kristian Jore
Sivilingeniør, MSc., PMP
Engineeringleder Senior ingeniør 10 år. Design av offshorekonstruksjoner; Topsides, Hydrodynamikk, Marine operasjoner, FEM-analyser, Byggeoppfølging.
Ferdinand Klem
Sivilingeniør, MSc.
Senior ingeniør > 20 år. Sesam Specialist
Erik Syvertsen
Sivilingeniør, MSc.
Prosjektleder Senior ingeniør > 20 år. Design av offshorekonstruksjoner; Jacketer, Topsides, Flytere, Marine operasjoner, Byggeoppfølging.
Thorleif Jacobsen
Sivilingeniør, MSc.
Prosjektleder Senior ingeniør> 20 år. Design av offshorekonstruksjoner; Jacketer, Topsides, Flytere, Marine operasjoner, Mobilisering av installasjonsfartøyer, Byggeoppfølging.
Magne Lillebø
Sivilingeniør, MSc.
Senior ingeniør > 20 år. Design av offshorekonstruksjoner; Utrustningsstål; accessplatformer, equipment support, pipe support, monorail, lifting lug, stairtower, laydown area, FEM-analyser, Byggeoppfølging.