Kontoradresse:
Smedsvingen 4
NO-1395 HVALSTAD
Postadresse:
Postboks 42, 1371 ASKER  
Telefon:   90 74 56 03
 
Hjem
Software
Tech_Anode
Tech_Sec
Tech_Lug


Techbridge utvikler teknisk programvare i samarbeid med tunge aktører innenfor sine områder. Programmene testes ut av samarbeidspartneren for å sikre at produktet holder en høy standard. Produktene bidrar til økt konkurransekraft og høyere effektivitet, ved at den enkelte bruker kan utføre til dels kompliserte beregninger selv og med høyere kvalitet. Programmene konverterer kompliserte koder i standardene over til et brukervennlig PC-program som også leverer ferdig dokumentasjon på A4 format. Programmene er meget brukervennlige.

Programeringsspråk er Visual Basic.

 

  Tech_Anode beregner katodisk beskyttelse av stålkonstruksjoner (offshorekonstruksjoner, brygger, skip, tanker) og er utviklet i samarbeid med Jotun Cathodic Protection AS i Langesund. Kontaktperson hos Jotun er Thormod Svartdal, telefon 35 96 79 30. Les mer .......

 

  Tech_Sec er et tverrsnittsprogram utviklet i samarbeid med Norsk Stålforbund. Kontaktperson hos Norsk Stålforbund er Kjetil Myhre, telefon 22 59 01 23. Les mer .......

 

  Tech_Lug er et løfteøreprogram utviklet i samarbeid med Norsk Stålforbund. Dette programmet er på uttesting. Interesserte kan få tilsendt en prøveversjon. Kontaktperson hos Norsk Stålforbund er Kjetil Myhre, telefon 22 59 01 23. Les mer .......