Kontoradresse:
Dueåsen 5 - Asker
Postadresse:
Postboks 42, 1371 Asker  
Telefon:   90 74 56 03
Telefaks:  66900735
 
Hjem
Software
Tech_Anode
Tech_Sec
Tech_Lug


 Tech_Lug 

er windowsbasert og beregner slingkrefter og dimensjonerer løfteører etter DNV Rules for Marine Operations, Pt. 2 Ch. 5, Lifting, eller NS5514 Kraner og løfteutstyr, eller en forenklet metode for lette løft (< 50tonn). A4 utskrift.

Dette programmet er på uttesting. Interesserte kan få tilsendt en prøveversjon. Kontaktperson hos Norsk Stålforbund er Kjetil Myhre, telefon 22 59 01 23.

 

 a) Definer løftearrangement og beregn slingkrefter

 b) Velg sjakkel fra red-pin eller green-pin database

 c) Beregn og dimensjoner løfteøret