Kontoradresse:
Dueåsen 5 - Asker
Postadresse:
Postboks 42, 1371 Asker  
Telefon:   90 74 56 03
Telefaks:  66900735
 
Hjem
Software
Tech_Anode
Tech_Sec
Tech_Lug


Tech_Anode 

er windowsbasert og beregner katodisk beskyttelse av stålkonstruksjoner ihht. DNV RP B401 - 1993 og NORSOK M-503 - Rev. 2, September 1997. A4 utskrift.

Pris: NOK 2500,- + moms. Ring Sven Åge Borgund 90 74 56 03.

 a) Definer miljø og standard for kodesjekk

 b) Definer konstanter og kapsiteter

 c) Definer anoder (vilkårlig eller Jotuns standarder) og gjør kodesjekken