Kontoradresse:
Smedsvingen 4
NO-1395 HVALSTAD
Postadresse:
Postboks 42, 1371 ASKER  
Telefon:   90 74 56 03
Hjem
Ressurser
Produkter
Software

E-post:

sbo@techbridge.no

                              

Techbridge AS er et ingeniørfirma lokalisert i Asker som jobber innenfor offshorebransjen.

Techbridge AS har som forretningsområde:

Utleie av høyt kvalifisert teknisk personell

 • Design av stålkonstruksjoner
 • Utvikling, bygging og levering av spesialkomponenter til offshore/subsea
 • Konseptutvikling
 • Programvareutvikling
 • Statiske og dynamiske FE-analyser
 • Utstrakt SESAM-erfaring
 • Utstrakt Patran-erfaring
 • Prosjektadministrasjon
 • Mobilisering av installasjonsfartøyer
 • Installasjon av risere
 • Marine operasjoner; offshore-sertifikater
 • Byggeoppfølging
 • Design av katodisk beskyttelse